23-03-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Likviditet 2021#2 - Overførsel af bevillinger fra 2020 til 2021 ændret resultat#3 - Bydelspuljen 2021 - Resen Multipark løbebane#4 - Vedtagelse af forslag til lokalplan 317 for udvidelse af erhverv Nautrup Møllevej#5 - Ansøgning til Realdania om "Byerne og det stigende havvand"#6 - Deltagelse i projekt om indsats for energieffektivisering og grøn omstilling af enfamiliehuse#7 - Anlægsregnskab - Usunde boliger, pulje 2017#8 - Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger, pulje 2019#9 - Anlægsregnskab - Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig#10 - Anlægsregnskab - Områdefornyelse Breum#11 - Anlægsregnskab - Lundøvej, sideudvidelse fra Bådsgårdsvej til Lundø#12 - Anlægsregnskab - Kloakseparering og renovering på Brårup Skole, 2. og 3. etaper#13 - Anlægsregnskab - Højvandssikring, pulje#14 - Anlægsregnskab - Den Målrettede Erhvervsindsats#15 - Anlægsbevilling - Skive Badeland - Udskiftning af overløbsrende på 3 bassiner#16 - Anlægsbevilling- Furhavn - Ny Langskibsbro - Økonomi#17 - Anlægsbevilling - Furfærgeri - Nyt Styresystem - Mjølner#18 - Anlægsbevilling (ændring) - KFUM-spejderne Roslev Gruppe#19 - Anlægsbevilling - Anlægspulje til vedligehold#20 - Anlægsbevilling - Pulje til legepladser på BFU-området#21 - Anlægsregnskab - Oddense Børneunivers - lokaler til USFO#22 - Principper for proces med tilpasning af struktur på velfærdsområderne - fritidsfaciliteter#23 - Principper for proces med tilpasning af struktur på velfærdsområderne - Skole- og dagtilbud#24 - Beslutning vedrørende Hem og Rønbjerg plejecentre#25 - Beslutning om godkendelse af udkast til henvendelse til KL samt Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende friplejeboliger

Se eller gense Byrådsmødet fra d. 23. Marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 65
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 65
Det seneste år: 65
There is no video in the channel yet. There is no video yet.